Karnataka

Dharmasthala

Gokarna

Hampi

Mysore

Udupi

Rajasthan

Ajmer

Jaisalmer

Jodhpur

Kumbhalgarh

Jaipur

Pushkar

Udaipur

Tamil Nadu

Kanyakumari

Rameshwaram

Swamimalai

Thanjavur

Tiruvannamalai

Velankanni

 

Andhra Pradesh

Tirupati

Maharashtra

Shirdi

Kerala

Guruvayur

Uttarakhand

Rishikesh